Velkommen til seminar:

Investeringsåret 2019 og utsikter for 2020