Arv og generasjonsskifte i et eiendomsperspektiv

Velkommen til frokostseminar, tirsdag 28. april