Velkommen til rundbordseminar:

Hvordan legge til rette for gode generasjonsskifter?